En liten påminnelse om drop in fikat på Mickels v.45. För mer info se veckoplaneringen som ligger på bloggen samt uppsatt ner på fritids.