MHS Sammanfattande information om GDPR 180525

UtbF8760 Samtycke till publicering av foto video på elev

Detta är inget som ni kommer behöva skicka in då vi inte kommer publicera något på nätet t.ex. bilder eller filmer. Till hösten kommer de nya lärarna behöva samla in detta.

/år 3