Information till vårdnadshavare om fritidshemmens org 1819 180409 NYInbjudan Öppet Hus 18 F-3

Bifogar även information om Öppet hus nästa vecka – läs även i veckobrevet. Bifogat är även information från skolledningen om förändringar kring fritids från läsåret 18/19.