Uppsägning av fritidshemsplats gällande elever i åk 3