Kort information om vårterminen i åk 2

Vi har fått en ny medarbetare i åk 2 som heter Catharina Nylander och hon kommer att arbeta som inkluderingspedagog hos oss. Josefina Ruiz (tidigare inkluderingspedagog) kommer att arbeta som klasslärare i 2A.

Vårterminens läxor kommer att delas ut vecka 4 och vi kommer att ha samma läxdagar som under höstterminen dvs. läxorna kommer att delas ut på måndagar och samlas in på fredagar.

Vi ser fram emot att få sätta igång med nya spännande arbetsuppgifter tillsammans med era barn!

Med vänliga hälsningar

Fröknarna i åk 2