Hej,

Välkomna tillbaka efter lovet! Vi har snabbt kommit tillbaka in i våra rutiner och arbeten igen.

I svenska har vi arbetat med att skriva berättelser med tydlig början handling och avslut samt att hålla en röd tråd. Den ska också innehålla både verb, substantiv och adjektiv och gärna stycken och talstreck. I målarbetet är det flera som övar på att skriva med röd tråd, stavning, tydlig handstil, beskrivande ord och att samtala inför grupp. Detta är några av de saker som kommer bedömas under Nationella proven som drar igång snart. Ett krav är ex att man ska kunna skriva med tydlig handstil och använda stor bokstav och punkt.

I matten har vi fortsatt arbeta inom området bråk. Vi adderar och subtraherar bråk och talar om jämförelser ex 1/3 är större än 1/6.  Detta greppar eleverna bra och jobbar på superbra.

I So har vi talat om eld och brand och arbetat med ett material från MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi har exempelvis pratat om brand/utrymningslarm, brandvarnare och hesa Fredrik. Kanske har barnen kollat i hemmen efter brandvarnare? Duktiga och kloka är dom när vi diskuterar kring detta.

I klassen generellt har det varit ganska pratigt och vi har märkt att flera inte respekterar varandra eller heller inte vuxna. Vi har därför involverat barnen i detta och diskuterat i grupp och helklass hur vi gemensamt kan komma tillrätta med detta. Det barnen nämnde som var de största svårigheterna var att många pratade när vi ska starta eller avsluta en uppgift, att några går runt i klassrummet, när de förflyttar sig ex till mat, musik, idrott blir det rörigt, att de inte respekterar varandra och svarar surt eller med fula ord samt att vissa inte respekterar mig eller andra vuxna genom att störa. Jag gjorde om deras svårigheter till frågor och sedan började vi jobba i grupp. Hur ska vi göra för att det ska bli bättre? I början tyckte många att man bara skulle sköta sig själv men kom sedan fram till att det inte fungerat för de flesta hittills. Sedan att man ska säga till varandra, men då blir det ändå högljutt när flera pratar… de hade många kloka tankar och dessa gjorde vi om till nya regler för klassen. Hör och häpna;

  • Visa tecken när någon stör (Vi gör ett V med fingrarna)
  • Tyst minut vid övergångar (När klassvärdarna delar ut ska alla vara tysta)
  • Respektera varandra genom att säga -Stopp! Jag vill inte att du säger så ex…
  • Tysta chanser. Barnen har fått många chanser till bättring när jag pratat med dem och några har lyssnat, andra har haft svårare. Barnen vill få 3 chanser innan jag kontaktar hemmet. Detta började vi med igår. Vi hoppas genom samarbete och påminnelser få bättre arbetsro.

Idag har barnen varit fantastiska och själva praktiserat deras egna regler under dagen! superbra jobbat!

På tisdag är det Schemabryt och vi har då ingen idrott. Vi kommer att arbeta med tema vikt hela dagen, både praktiskt och teoretiskt.

Nu önskar jag alla en trevlig helg!

Cattis