Hej,

Den här veckan har vi arbetat mycket med förberedelser inför Nationella proven. Vi ser till att repetera och fräscha upp gamla kunskaper som kan behövas. Barnen kommer att gör flera delprov i både matematik och svenska varav en gruppuppgift muntligt i vardera ämne. Vi börjar med några matematikprov nästa vecka. Om man är sjuk eller frånvarande får man möjlighet att göra proven vid ett annat tillfälle.

I matematik repeterar vi algoritmer (uppställning) i både addition och subtraktion med hundratal.  ex, 135+275 eller 903-178.

Vi jobbar också med division, bråk och multiplikation. en viktig del är också problemlösning, skrivna tal där man måste välja räknemetod, visa en uträkning samt visa ett svar. ex; Erik och Ester spelar spel. Erik fick 378 poäng och Ester fick 64 poäng mindre. hur många poäng fick Ester? Eleverna behöver då visa räknemetod 378-64=

Visa en algoritm (uppställning) samt skriva ett svar: Ester fick…..poäng.

I svenska har vi övat läsförståelse, skriva berättelser och stavning. Delproven i svenska handlar bla om läsförståelse, berättelse med början, handling och avslut samt röd tråd. De kommer också skriva en faktatext.

Nu tar vi välförtjänt helg! Hoppas solen lyser på oss!

Cattis