Hej!

Denna vecka har handlat mycket om nationella proven och nu är alla skriftliga delar av matematikproven gjorda. Nästa vecka blir det muntligt, samt start med proven i svenska. Klassen har visat stor respekt för varandra när det gäller att hålla en lugn miljö och det har varit positiv stämning hela veckan runt detta. de elever som varit lediga eller sjuka får göra proven när de är tillbaka.

Nästa vecka gör vi en gruppuppgift i matematik samt börjar med NP i svenska. På onsdag är det schemabryt och vi kommer ägna hela dagen åt Nationella proven i svenska.

önskar all en trevlig helg i solen!

Cattis