Hej,

Kort vecka och kort brev. I klassrummet har vi börjat förbereda oss inför utvecklingssamtalen. Samtalen kommer att hållas i klassrummet. jag har dock gjort ett misstag och satt barn som har träslöjd på utvecklingssamtal. Jag ber er därför er att hämta ert barn i god tid på slöjden och vara på utsatt tid i klassrummet.

Ber om ursäkt för lite extra krångel. Två barn har tid samtidigt. Barnet presenterar själv vad de lärt sig sedan sista utvecklingssamtalet i 15 minuter och sedan pratar ni gemensamt med mig och sammanfattar året och  NP samt vad vi tar med oss inför år 4.

Vi har också fått våra efterlängtade fjärilar! Larverna har levererats per post från England och vi har börjat undersöka larven och vilket stadie den befinner sig i. I temats mål lär vi oss om fjärilens livscykler från larv, puppa till fjäril och hur den förändras. Vi har pratat om larver och gissat hur dom ser ut och ritat. Vi har också gjort en VÖL (Vet, Önskar veta, Lärt mig) om fjärilar.

I övrigt har vi pratat om trygghetsmålen och fyllt i trygghetsenkäten med fina svar.

Önskar er en solig långledighet!

Cattis