Här kommer veckobrevet för denna vecka.

Bifogar även information om Öppet hus nästa vecka – läs även i veckobrevet. Bifogat är även information från skolledningen om förändringar kring fritids från läsåret 18/19.

Trevlig helg hälsar lärarna i år 1

vecka 15

Inbjudan Öppet Hus 18 F-3

Information till vårdnadshavare om fritidshemmens org 1819 180409 NY