Hej!

Läxan där eleverna skulle räkna ut kubikmetern på sitt rum kunde haft ett bättre utfall kring antalet elever som gjorde den. Snittiden det tog för de elever som gjorde den var 7,6 minuter. Vi har inte läxor men när vi har det är det med ett syfte och mål. Syftet var att eleverna skulle få en uppfattning vad volym är. Målet var att alla skulle få prova att räkna ut volymen i ett begränsat rum. Detta var även något vi hade jobbat med i skolan och det var inget nytt som de behövde utföra. Ville se det som en förstärkning och fördjupning då geometri görs sig bäst irl.

I veckan har vi avslutat många arbeten i engelska, svenska och matte. I matte kommer det finnas sidor som vi hoppat över medvetet så ni inte undrar varför vissa saker ej är gjort. Det är pga att vissa saker är mer avancerat än för år 3. Allt ska vara klar till sid 113. Något som eleverna behöver öva på är multiplikationstabellerna. Det underlättar verkligen för dem i fyran om dessa sitter. Man kan öva på matematikklaxit.se bla. Några behöver också träna på klockan analog i sommar. Bra om den sitter nu. Många blandade bra övningar i både matte och svenska finns på elevspel.se.

I svenska bör barnen nu skriva med stor bokstav, punkt och skiljetecken samt skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och slut samt röd tråd. Man ska också ha en läslig handstil.

Både läsning och skrivning är en färskvara som försämras om man inte håller det vid liv. Jag önskar därför att alla fortsätter att läsa och skriva i sommar så att allt för mycket inte glöms bort. Skriva på dator går också bra.

Till nästa vecka vill jag att alla har med sig en papperskasse med namn så att vi kan ta med våra arbeten hem.

Klassens dag torsdag 7/6

Vi tänkte gå till lugnet och ha en härlig utedag och önskar att barnen har lunchmatsäck den här dagen. Ta med en stor vattenflaska. Vi avslutar i klassrummet med lite film.

Omdömen

Elevernas omdömen kommer att läggas ut 4 juni. Ni hittar dem i skolwebben.

Info

Idag kommer ni att få hem både information om tårtkalaset, info från fritids samt ett brev från bitr rektor 4-5 med info om nya lärare i år 4. Vår klass kommer att få Helene Arlert som mentor.

Trevlig helg

/magister Karlström